Tilltryck av H

Nu trycker förlaget 1500 ex. till – hoppas att de alla hittar goda och intresserade hem! Och att det snart kommer att behövas ett nytt tilltryck … Så tänker en optimistisk författare!