Frågor om psykofarmaka

Jag vet att jag ibland uppfattas som en motståndare till alla farmakologisk behandling. Det är fel. Såhär skriver jag i ”Processen”:

”Jag är inte principiell motståndare till behandling med psykofarmaka eller andra somatiska metoder, även om min egen strävan har varit att utveckla psykologiska behandlingsmodeller. När rätt medicin skrivs ut vid rätt tillfälle i rätt dos till rätt patient, och när behandlingstiden varken är för lång eller för kort, kan medicinering vara en utmärkt behandling.”

Men allt annat är jag faktiskt motståndare till, och jag har ägnat mycket kraft under decenniernas gång åt att hjälpa folk att sluta med mediciner som de tagit i onödan, eller alldeles för länge.

Under ”Resurser” – se länk nedan – har jag lagt artiklar och annan information som kan vara av intresse både för folk som skriver ut, folk som tar, och folk som vill sluta med psykofarmaka.

 


På sidan Resurser hittar du mer användbar information såsom checklistor och artiklar.