Vårdutbildning=skyddsutbildning?

lars.jpgNär en utbildning klassas som skyddsutbildning har dess antagningsenhet automatiskt rättighet och skyldighet att sortera bort kriminellt belastade sökande. På det sättet vill man undvika att personer exempelvis söker sig till en officersutbildning med syftet att kunna stjäla vapen.
Ska vårdutbildningar vara skyddsutbildningar? I Norge kontrolleras blivande läkare och psykologer, eftersom man vill värna om allmänhetens förtroende för de vårdgivare staten utbildar.

Här har vi ett etiskt/juridiskt dilemma: grundprincipen i Sverige är att den som avtjänat sitt straff ska betraktas som oskyldig. Samtidigt talar mycket för att den norska modellen stämmer bättre med vår rättsmedvetenhet.
Frågan har ställts på sin spets med den morddömde studenten som kom in på läkarutbildningen vid KI och läkarstudenten i Lund som dömdes för sexuella övergrepp. Dagens rykten säger att studenten som avstängdes från KI (pga av förfalskade betyg, inte morddomen) nu skulle ha blivit antagen till läkarutbildningen i Uppsala.

Vissa frågor är så svåra att vi undviker att ta i dem in i det längsta. Jag tror att detta är en sådan fråga, men nu
är förhoppningsvis något på väga att hända: Lars Leijonborg (Högskole- och forskningsminister och därmed ytterst ansvarig) meddelar i att han tillsätter en utredning som ska se över om det ska bli tillåtet att göra utdrag ur belastningsregistret även när en person antas till en vårdutbildning, och att välja bort sökande som begått vissa brott.

Och jag lider med höstterminen nya studenter i Uppsala som får en traumatisk start på sin utbildning – jag har sett på nära hand hur en grupp studenter påverkas av den här situationen.

Jag undrar hur Lars Leijonborg kommer att välja medlemmarna i utredningen – det är ju ofta det som är det kritiska beslutet. Jag hoppas att det inte bara blir jurister, utan att även vi på verkstadsgolvet kommer att vara representerade.

2 svar på ”Vårdutbildning=skyddsutbildning?”

  1. Det stora problemet om man genomför den här typen av regel så har man helt enkelt sågat ner hela rättsamhället speciellt då det inte heter fängelse utan Kriminalvård. Vilket egentligen innebär att personer som kommer ut från fängelset ska vara vårdad och klara att ta nya fräsha steg i samhället. Detta är då målbilden men då att skapa regler som frångår från detta skapar då ett problem. Att man helt enkelt inte litar på sysmet.
    Att man inte tillåter personer som aktiva i en organisation vars mål är att skadda andra människor så finns det belägg för den här typen av lag men om man stoppar för människor som gjort en förändring av sig själva så kommer man skapa en möjlighet att dom återfaller, då samhället vägrar att släppa in dom i systmet om du troligen kommer uppleva ett utanförskap. Och då utanförskap aldrig har skapat något positivt leder detta till destruktivetet som kommer kosta samhället betydligt mer.

Lämna en kommentar