Upprop för Simon Singh!

simon-singh.jpeg
Vill du göra gemensam sak med Richard Dawkins, Ricky Gervais, Stephen Fry, Martin Amis and Steve Jones? (Och mig…)
Då kan du protestera mot att den som kritiserar exempelvis en medicinsk eller alternativmedicinsk behandling kan stämmas för förtal. The British Chiropractic Association har märkligt nog valt att stämma Simon Singh (Fermats gåta 1997, Kodboken 1999, Big Bang 2005. Salvekvick och kvacksalveri 2008) som skrivit kritiskt mot kiropraktik, istället för att bemöta hans påståenden i en vetenskaplig tidskrift, eller i media.
Normalt sett är det alltid både legitimt och önskvärt att ständigt ifrågasätta de behandlingar vi utsätter sjuka människor för – och att bara fortsätta med dem som faktiskt hjälper. Om den som finner att en behandling inte fungerar kan stämmas när hon eller han publicerar sina fynd sätts vår kanske viktigaste kontrollfunktion ur spel.
Du hittar allt du behöver här: http://www.senseaboutscience.org.uk/libelcampaign
Bild: Simon Singh, British Science Association

3 svar på ”Upprop för Simon Singh!”

  1. Med reservation för att jag inte läst den, så har han skrivit denna bok (http://www.trickortreatment.com/) tillsammans med den första brittiska professorn i alternativmedicin. Så han har nog tillräckligt på fötterna för att ifrågasätta lämpligheten att marknadsföra kiropraktik som botemedel mot sjukdomar där det inte finns något som helst vetenskapligt underlag för att kiropraktik hjälper.

  2. Simon Singh är vetenskapsjournalist, och en av de absolut bästa. Det räcker med att känna till vetenskaplig metod för att förstå bristerna i kiropraktik och andra alternativ mediciner/kvacksalveri. Ska dock tilläggas att den form av kiropraktik som tillämpas i sverige är legitimerad och kan mer liknas vid sjukgymnastik (dvs behandlingars som ges måste vara baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet), till skillnad från de mer ortodoxa kiropraktikerna som man kan finna utomlands (de som tror på subluxationer och annat trams).

Lämna en kommentar