Boko Haram – skrämmande

images.jpegBoko Haram betyder att västerländsk kunskap/utbildning är förbjuden enligt religiös muslimsk lag. Så kallas en nordnigeriansk rörelse vars ledare heter Mohammed Yusuf. Hans anhängare har nyligen gått till attack mot oliktänkande, resultatet är många skadade, drygt hundra döda. Vad vill då Mohammed Yusuf? Han vill att den västerländska vetenskapen ska stå tillbaka till förmån för de religiösa sanningen.
Såhär säger han, enligt BBC: ”Like rain. We believe it is a creation of god rather than an evaporation caused by the sun that condenses and becomes rain. Like saying the world is a sphere. If it runs contrary to the teachings of Allah, we reject it. We also reject the theory of Darwinism.”

Jag kände en engelsman som hade undervisat i engelska i SaudiArabien – han berättade att det satt med en kontrollant på alla lektioner som såg till att han exempelvis aldrig nämnde att jorden skulle vara rund (den är platt enligt koranen), eller annat som ansågs som religionsfientligt.
Spelar då allt detta någon roll? Det är lätt att avfärda en liten extrem sekt i Norra Nigeria som vill lägga ner all undervisning utom den religiösa, som anser att den religiösa sanningen – jorden är platt – är av en högre ordning än den vetenskapliga – jorden är rund – som helt irrelevant utom för dem i närområdet som råkar i konflikt med dem.
Samtidigt är detta en växande rörelse, och, kanske viktigast i sammanhanget, en oerhört välfinansierad rörelse. Jag undrar om inte vi västerländska akademiker är drabbade av hybris på så sätt att vi tycker att vår syn på världen är så självklart överlägsen att den inte har någonting att frukta.
Detta trots att vi vet hur många som inte tror på evolutionen, hur många som betalar dyra pengar för homeopatiska mediciner. Detta trots att vi vet att perioder av vetenskaplig blomstring har avlösts genom historien av perioder med religiöst/politiskt förtryck av dem som förvaltat och utvecklat kunskapen om vår värld.
Jag tycker att det är oroande, men spännande, att försöka förstå varför den sekulära kunskapen är så hotande – för inte kan det väl bara handla om makt?

7 svar på ”Boko Haram – skrämmande”

 1. Förstå … Jag kan inte sätta mig in i tankesättet/mekanismerna bakom.

  Människor är fascinerande, liksom tro. Och hjärnan, som ligger bakom all tro. Och kunskap också för den delen.

  Jag förstår inte. Makt? En hotande sekulär kunskap? Eller ett hot mot kulturen? Att drunka i hela den västerländska kulturen där Coca-Cola tar över och till och med det egna språket utarmas?

  Och kanske också hot mot ens egen subkultur? Det finns som sagt många som vägrar tro på evolutionen, till och med i Sverige, och även biologilärare i svenska skolor.

  Jag kan inte tänka mig in i tänkandet, förstår helt enkelt inte. Tron kan ju försätta berg heter det, och tydligen även platta till jorden. Argument finns det alltid, för den som vill ”tro”, oavsett på vad. Därför uppskattar jag den vetenskapliga kunskapsvägen.

  De som betalar för sin homeopatiska medicin, får kanske tillbaka en del av pengarna via placebo, via sin egen tro och övertygelse. Och kanske blir en del människor mer ”lyssnade” på, inom homeopatin, och mår bättre bara därför? Av själva den mänskliga kontakten och uppmärksamheten?

 2. Tro? Ja, det kan man göra och samtidigt också tro på vetenskapen. Dessa lagar i Islam, handlar helt om att ha makt över människor… är min egen uppfattning. Detta är så skrämmande. Jorden är platt år 2009? Oerhört hemskt att förtrycka människor i religionens namn. Gud är kärlek…inte förtryck och rädsla…

 3. Väldigt intressant föredrag av Jonathan Haidt! Tack för länken.

  Jag har reflekterat mycket över hur många av filmerna som har producerats de senaste åren som hyllar ett konservativt och ålderdomligt ideal. Jag kanske bara haft oturen att ha råkat få ett dåligt urval, men för mig är det slående. Det bästa exemplet jag har sett är ”den siste samurajen” med Tom Cruise. Jag kan inte förstå varför det är ädlare att slå ihjäl någon med svärd än att skjuta dem med gevär? Filmen bygger på ett självklart antagande att det gamla, välkända är bättre än det nya och osäkra. Men frågan är – varför tycker den västerländska världen att detta är en bra film?? Finns det också hos oss, här i västvärlden, en längtan till det gamla, trygga och, kanske, förtryckande och inskränkta?

  En rörelse som Boko Harams kan bara uppkomma där det finns en otrygghet och ett dåligt ledarskap; och kanske också som ett uttryck för en kulturförändring som går för snabbt för en grupp med människor. Hur snabbt man kan förändra grupper, och vad som händer om man misslyckas, finns det förstås också många teorier om, t ex: http://www.spiraldynamics.com...

 4. Jag tycker synd om de religiösa; de är till viss grad intellektuellt handikappade av sin religion, på så vis att deras perception av bl.a. den kosmiska och biologiska naturens form, funktion och ursprung är förvriden av dogmer som inte är det minsta förankrade i vetenskapen.

  Boko Haram är en tragikomisk rörelse, utan folkligt stöd. Med att Islam i sig motsätter sig synen på en rund jord, är för övrigt en åsikt som passar många islamofober. Så tidigt som på 1000-talet deklarerade ett antal arabiska islamister att himlakroppar – inklusive jorden – är runda. Bland dem Ibn Hazm (död 1069), Abul-Faraj Ibn Al-Jawzi (d. 1200), and Ibn Taymiya (d. 1328). Men vi ska inte förneka att det idag finns människor som gärna använder sin religion för att framställa jorden som rund. Följande klipp är sjukt skrattretande:
  http://www.youtube.com/watch?v=wppjYDj9JUc

  På tal om religion kontra vetenskap, är det intressant att färre än 40% av amerikanerna tror på Evolutionsteorin. Det är tragiskt i.o.m. att evolutionsteorin är den enda vetenskapliga modellen som kan få oss att förstå – snarare än enbart katalogisera – objekt från den biologiska världen.

  Jag vill avsluta med min favoritvers, ur Bibeln, som vänder sig till Gud:

  Du har skapat jorden orörlig och fast.
  Psalm 93.

 5. Hm..Har aldrig hört talas om Boko Haram, men om det är en liten sekt i Nigeria så förstår jag varför.

  Men att det i Koranen står att jorden är platt får du nog allt förklara. Gärna källa, helst var i koranen detta står, för så vitt jag vet så UPPMUNTRAS det att söka kunskap påmånga ställen i koranen just därför att okunskap är det som förtrycker människan…

 6. ”Ibland känns det som om vi inte förtjänar våra hårt arbetande forskare…”
  Visst förtjänar vi våra forskare, tycker jag. Alla vi som är nyfikna och har förmågan att förundras över livet och universum! Och som hoppas att människan kan utvecklas till en mer medkännande och tolerant varelse än idag. Klokare. Fast det är onekligen svårt när man ser krig, utsugning, svält, eskalerande fetma, egoism, dumhet, inskränkthet – you name it! Jag tror inte att en Gud finns av det skälet att alla gudar är skapade av människan i eget syfte. Däremot tror jag att Skapelsen är större än någon människa och att vi borde känna ödmjukhet inför den. Förvalta vår del i den på bästa sätt – trots våra tillkortakommanden som människor.
  En utopi kanhända…

Lämna en kommentar