Rödhåriga Neanderthalare…

neanderthal-2.jpgNeanderthalmänniskan levde i Europa ungefär 130 000 till 30 000 år sedan.
De hade ett mycket kraftigt skelett, vilket lett paleontologerna att dra slutsatsen att de måste ha varit mycket ljusa i huden för att kunna syntetisera de stora mängder D-vitamin som krävs för att bygga en så robust benstomme.

Den lilla pojken ovan är en rekonstruktion utifrån den hypotesen.

Nu har DNA-analys från två Neanderthalindivider visat en mutation i en gen som kallas MC1R som leder till – just det – rödhårighet. Så paleontologerna verkar ha haft rätt.
(Det är inte samma gen som ger rödhårighet hos moderna människor).

Studien publicerades alldeles nyligen i Science av Holger Roempler från Harvard University/University of Leipzig, Carles Lalueza-Fox från University of Barcelona och Michael Hofreiter från Max Planck Institutet för  Evolutionär Antropology i Leipzig.

1 svar på ”Rödhåriga Neanderthalare…”

  1. Billig arbetskraft efter 65 e5r (f6verenskommelse mealln LO og SAF)Arbetsgivareavgiften ff6r 2009 se4nks generellt med 1 % ned till 31,42 %. Dock se4nks den mer ff6r vissa grupper av anste4llda.Ff6r alla anste4llda som vid e5rets inge5ng inte har fyllt 26 e5r se4nks arbetsgivaravgifterna till 14,74 procent.Ff6r personer som fyllt 65 e5r vid inkomste5rets inge5ng och e4r ff6dda 1938 eller senare betalas enbart e5lderspensionavgift. Ff6r pensione4rer ff6dda 1937 eller tidigare e5r lf6neskatten slopad fre5n och med 2008 och inga avgifter betalas f6verhuvudtaget ff6r denna grupp pensione4rer.c5lderspension er 10,21%

Lämna en kommentar