Nobelpristagaren Watson, “svarta” och homosexuella

watson.jpg James Watson fick Nobelpriset 1962 för sin upptäckt av DNA-molekylens struktur. Han är amerikan, och verkar tro att det finn en ras av människor som kännetecknas av mörk hud, och att det går att uttala sig kollektivt om dessa. Nu har hans föreläsning på The Science Museum i London ställts in pga hans åsikter.
.

(I själva verket har flertalet männniskor som lever nära ekvatorn mycket pigment i huden – utöver just den egenskapen kan de sedan skilja sig åt i alla övriga egenskaper).

Hursomhelst anser Watson att det finns en koppling mellan hurfärg och intellligens (en negativ sådan enligt honom). Han föreslår även att kvinnor som får reda på att ett väntat barn skulle bli homosexuellt skulle ha rätt att göra abort.

Ja, vad ska man säga… Watson blev hedersdoktor i Uppsala så sent som i år. Skulle vi ha låtit bli att utnämna honom på grund av hans åsikter? Ska vi ge ut hans böcker och hoppas att människor förstår att han kan ha fel, fast han vunnit Nobelpriset? Ska vi kräva av nobelpristagare att de inte yttrar sig i frågor som är kontroversiella, eller där de saknar kunskap?

Jag, som har gått i en skola där den överväldigande majoriteten av barnen var etiopier, vet att de inte var mindre begåvade än några andra barn. Den som har rest utanför Europa/USA har oftest träffat mängder av intelligenta människor som inte sett ut som Dr Watson. För mig är det uppenbart att han har fel. Andra kan tro att han har rätt, vilket skrämmer mig.

Så hur ska vi hantera en person som Watson? Ska vi censurera hans böcker och ställa in hans föreläsningar? Ska vi bjuda in honom till debatt? Ska vi bedriva forskning och visa att hans data inte är tillförlitliga? Många kan säkert lockas att tro på det han säger på grund av hans status som nobelpristagare. Samtidigt finns det ju gott om människor som har åsikter som andra inte gillar… Och ska åsikter tas med vid bedömningen av exempelvis vem som ska få bli hedersdoktor? Och vem ska i så fall avgöra vilka åsikter som är önskvärda, och vilka som är diskvalificerande?

Stora frågor såhär på morgonkvisten, men sådana som tål att tänkas på för den som lever i ett samhälle med lagstadgad yttrandefrihet…

4 svar på ”Nobelpristagaren Watson, “svarta” och homosexuella”

 1. Du har rätt, det är svåra saker. Jag håller med dig om att han har fel, men med en lagstadgad yttrandefrihet är det svårt att berättiga avstängningar, censureringar etc. Hur avskyvärda hans åsikter än är, tycker jag att “vi andra” måste sätta oss över det och se till att åsikter inte rangordnas. Däremot måste hans åsikter utmanas, debatteras och överbevisas. Bara så kan vi på ett trovärdigt sätt besegra en sådan inställning som Watson har. Dithär kommer vi aldrig genom att förbjuda “oönskade” åsikter. Då tappar bara “vi andra” i trovärdighet.

 2. Att ställa in Watsons föreläsning kan ju också ses som ett starkt sätt att ta avstånd från hans åsikter. Det är inte samma sak som att förbjuda hans åsikter. Samtidigt tydlig gör detta ännu en gång hur viktigt det är att tydligt ta ställning även till det vi ibland kan tycka självklart, t ex alla människors lika värde. Detta är något de flesta håller med om.

  Åsa, det du skiver här gör att jag måste fråga två saker: Varför länkar du till en debatt artikel i DN mot könsneutral äktenskapslagstiftning? Vad är din åsikt i frågan?

  Med vänliga hälsningar,
  Marie

 3. Som jag ser det finns det två olika dimensioner i det här. Det ena är människors åsiker och övertygelser. Vi måste leva med att inte alla tycker som vi själva, den frågan brukar vi ju lösa genom att välja att umgås med andra som i någon mån delar våra grundläggande värderingar. Om vi betraktar rasistiska åsikter av typen att en befolkningsgrupp är dummare än en annan som just en personlig åsikt så kan vi hantera den på olika sätt. Bland annat kan vi försöka påverka människors åsikter genom information.
  Om vi däremot betraktar påståendet om olika begåvning som en sanning blir situationen en helt annan. Det är här forskningen kommer in. Vad vet vi om exempelvis intelligens i olika befolkningsgrupper? När en Nobelpristagare yttrar sig, även om sådant som ligger utanför hans eller hennes område, så får det yttrandet en viss tyngd. Om Watson säger att svarta (oklart om han menar mörkhyade och då inkluderar indier, människor från Sri Lanka, Pakistan och Bangladesh, eller om han menar afrikaner, och/eller afro-amerikaner) inte är lika begåvade som folk av europeisk härkomst, då kan det bli farligt på sikt.
  För det första har han fel. Såvitt jag vet finns det inga studier som stöder hans påstående.
  Det som finns är studier som visar att om man tar ett intelligenstest som utvecklats för västerländska barn, och sedan testar exempelvis afrikanska barn, så får de sämre resultat. (Jag lånade en gång ut mina söner till en kollega som skulle testa barn som ett led i hennes utbildning. Testet var engelskt, och på språkförståelse gällde det bl.a. att kunna känna igen ett träd, en hund… och en tekanna. Mina barn hade aldrig sett en tekanna, vilket jag berättade för kollegan, men hon var ändå tvungen att skatta att de hade missat ett ord som de borde – enligt testet – ha kunnat vid deras ålder…) Det har gjorts försök att skapa kulturoberoende IQ-test, men det är inte alls säkert att de fungerar som det var tänkt.

  Min åsikt i frågan om könsneutral äktenskapslagstiftning är att jag är oreserverat för.

Lämna en kommentar