Matbrist i Etiopien…

_46592328_ethiopia_hunger_466map
Den här kartan talar för sig själv. I fyra år har skördarna slagit fel i delar av Etiopien (som till ytan är lika stort som Frankrike + Spanien, så det finns stora regionala skillnader). Att förhålla mig till detta är en av mitt livs stora utmaningar just nu.
FN’s World Food Programme uppskattar att det kommer att behövas $285m under det kommande halvåret. De pengarna finns inte. Matpriserna stiger dramatiskt inom landet. Bönderna får inte sälja sin jord, och enligt gamla avtal som tillkom under kolonialmakternas tid får Etiopien inte använda det vatten som finns i Nilen (vars ursprung är i Etiopien) eftersom Egypten har fått rätt till allt vattnet i floden, även när den rinner genom Etiopien.
Därmed blir det omöjligt att bygga irrigeringssystem som kunde göra bönderna mindre känsliga för perioder av torka.
Om detta kunde jag skriva en kriminalroman. Frågan är hur jag ska bära mig åt för att dels nå rätt läsare, dels att få fram frågan jag vill belysa så att den inte överskuggas av detaljerna…

4 svar på ”Matbrist i Etiopien…”

 1. Hoppas verkligen att du får till en bok om detta. Fattigdomen har komplicerade vändningar. Om en fattig bonde säljer sin jordlott eller att den delas mellan alla hans barn så minskas ytan radikalt vid varje skifte och till slut finns ingen inkomst som klarar försörjningen heller- i tider av svält är det redan nu katastrof. Inga sociala system finns som back up för enskilda individer i det etiopiska samhället annat än familjen och deras ansvar. FNs Kvinnokonvention är intressant, Etiopien har inte reserverat sig mot artikel 2 eller 16. Man har tydligt förklarat vad man vill för kvinnor i landet. Concluding comments of the Committee – CEDAW : Ethiopia. 18/03/2004. A/59/38,paras.235-273. (Concluding Observations/Comments) Det är inte utan att man kan skönja kopplingar mellan teori och praktik när svältkatastrofer blommar ut på det sätt som nu händer i Etiopien.

 2. Kanske skulle det hjälpa till lite grann för etioperna om det startades ett ”koprojekt” där som Hammarby församling har i Tanzania? I nuläget har det samlats in pengar till 11 kor. Famlijen som får en ko, ger första kalven till en annan familj och efter det får de behålla de kalvar som blir. Men, jag förstår att problemet är mera komplext än så. Men alltid en början?

 3. Kommer att läsa Din kriminalroma om matbristen i Etiopien.
  Det känns redan att den kommer att ge mig den upplyftande
  moraliska upplevelse som Le Carre The Constant Gardner gav mig.
  Efter min mors död hade jag ibland de där upplevelser som så många
  har och som alla existeniellt lyssnande präster så ofta fångat. Hon
  liksom som uppenbarade sig. En av de viktigaste sakerna för henne
  var Afrika. Hon var en varm, kännande kvinnna med en djup medkänsla
  som i det lilla alltid visade vad moral är.
  Ingen har lärt mig det så som hon.
  Mat och medicin och de mest basala av det som modersprincipen innebär
  av omsorg och hållande.
  Det handlar om kärlek.

 4. ”Varff6r blir terrorn regliif6s bara ne4r det ge4ller muslimer?”Me4rklig fre5ga. Ve4nder du dig mot att terrorn e4r ideologiskt grundad i en extrem och ve5ldsam tolkning av koranen (du se4ger det ju sje4lv, Islamistiska motiv)? Eller tycker du det e4r ore4ttvist att ingen annan terror som sker nu i ve4rlden blir tolkad som regliif6s? Kanske du kan komma pe5 ne5gra exempel de4r i re4ttvisans namn den tolkningen borde gf6ras? Hade IRA ne5gonsin oberopat bibeln ff6r sin kamp, eller se5g dess medlemmar sig som regliif6sa krigare? Vari ligger det ke4nsliga i att dagens globala islamistiska terror-rf6relse e4r ett te4mligen unikt fenomen? Att me5nga offer ff6r deras de5d har varit muslimer e4ndrar inte detta faktum. Offren har dessutom fre4mst varit shia-muslimer (vilka knappt ses som muslimer), moderata sunnis och minoritetsgrupper. ”utme5lar den militanta islamistiska organisationen al-Shabab ne4rmast som en del av al-Qaida och att organisationens le4ger i Somalia skulle vara en plantskola ff6r terrorister”Al-shabab har samma modus operandi som Al-Qaida, samma ideologiska grund, ungefe4r samma me5l och samma motste5ndare. De har bevisligen tre4nat personer som bege5tt terrorde5d! Dessutom har de sje4lva tidigare i e5r ge5tt ut med att deras kamp e4r samma som al-Quidas. Det torde inte hindra dig fre5n att se dem som en legitim frihetsrf6relse dock?”Eller finns det en politisk agenda? Vill man skre4mma upp folk ff6r att kunna bygga vidare pe5 f6vervakningssamhe4llet?” Se5 kan det vara. Det kan ockse5 vara se5 att ff6rra helgens fullkomligt unika he4ndelse he4r i Sverige gjort att fokus hamnat pe5 terrorism. Det kan ockse5 vara se5 att media e4r intresserade av att se4lja lf6snummer.

Lämna en kommentar