Konferens i Sigtuna om den mänskliga naturen

25/10 2009
Sigtunastiftelsen 09.30 – 17

“Den mänskliga naturen
En diskussion om biologiska förklaringsmodeller

Biologins roll för vår mänskliga natur är ett evigt tvisteämne. Diskussionen blir ofta polariserad och inte sällan anklagas forskare som förespråkar en genetisk förklaringsmodell för att vara biologister. Detta seminarium vill försöka överbrygga motsättningarna genom att låta forskare som lägger olika vikt vid biologiska/genetiska förklaringsmodeller presentera sin sak och diskutera skillnaderna i synsätt.

Dagen inleds av den välkände biologen Edward O Wilson, sociobiologins fader, som talar över temat människan och sociobiologin. Han delar förmiddagspasset (som hålls på engelska) med biskopen i Lund, Antje Jackelén. Hon har under många år som forskare intresserat sig för förhållandet mellan modern naturvetenskap och modern teologi och ska tala om människan ur ett icke-biologiskt perspektiv. Före lunch blir det också ett samtal mellan de två.

Eftermiddagen är utformad som en vetenskaplig medling, där ett biologiskt dominerat synsätt bryts mot ett mer sociologiskt. Två ämnen står på agendan: kön och genus samt ondska och moral.”

Så ser inbjudan ur – det är Vetenskapsrådet, Agora for Biosystems och Sigtunastiftelsen som arrangerar. Själv ska jag vara diskutant, sammanfatta kort i slutet av dagen, och sedan släppa ordet fritt. Det kommer att bli mycket intressant! Tyvärr är Edward Wilson nyopererad, han ersätts av Nils Uddenberg.

Lämna en kommentar