20070301″Mindfulness som verktyg i arbetet med din klient/patient.” Örebro.

Beroendecentrum i Örebro ordnar en konferens som syftar till kompetensutveckling för medarbetare som arbetar med psykiskt störda missbrukare.

Här kan medvetenhet om varför droger underlättar för personer som befinner sig posttraumatisk tillstånd var till nytta.Genomgången kommer att ha en tydlig fokus på att inte döma…

Lämna en kommentar