Rädda livet på ett föräldralöst barn från Darfur. Bluff eller handlingskraft?

banniereweb.jpgSå går Arche de Zoe (www.archedezoe.fr) ut på sin hemsida. Inte underligt att många Europeer tog beslutet att ge ett föräldralöst barn en fristad i sitt hem. Enligt Arche de Zoe har de föräldralösa barnen små möjligheter att överleva. De beräknar ett det dör ett barn var femte minut, det blir drygt 175 000 barn som kommer att dö i onödan under det kommande året.


De visar ett bildspel på hemsidan – brända byar, information om den Sudanesiska regeringens angrepp mot befolkningen i Darfur. Ingen gör någonting, säger de, men vi tänker göra någonting. Vi tänker i alla fall rädda några barn och föra dem i säkerhet. Texten kunde varit ur en film om Raul Wallenbergs liv, eller Schindlers list.

Ett antal familjer var villiga att bekosta en flygevakuering av ett föräldralöst barn, och att ställa upp som fosterföräldrar. Ett flyg chartrades, och operationen inleddes.
Nu sitter sex representanter för Arche de Zoe i häkte i Chad. De anklagas för människorov och/eller trafficking. 103 barn som skulle flugits till Frankrike visar sig antagligen inte alls vara föräldralösa, och inte heller i behov av sjukvård, som Arche de Zoe hade påstått på flygplatsen. Enligt det som står att läsa f.n. är barnen från Chad, inte Darfur, och de skulle ha rekryterats med löften om skolgång och ett bättre liv. Intervjuade anhöriga säger att de trott att barnen skulle bo i huvudstaden, och att de anhöriga skulle kunna hälsa på.

Vad är det som har hänt? Har ett gäng idealistiska men naiva människor blivit så besatta av idén att hjälpa att de till slut var beredda att kidnappa barn för att få tillfälle att ge det bättre liv de tror sig kunna erbjuda? Var det kanske en bluff från början – den som tar ut dubbelt så mycket som det faktiskt kostar för att transportera ett litet barn från Chad till Paris kan säkert göra en mycket god förtjänst (se min bok ”Bakom Ljuset” på det temat).

Trodde de här personerna att de hade rätt att kringgå lagstiftningen i två länder? Att det inte finns myndigheter i Sudan? Där finns barnhem, och jag har hört av en kollega som varit där att dödligheten bland barnen är förfärande hög. Varför inte samarbeta med myndigheterna och ordna adoptioner på laglig väg? Det kanske skulle ta litet längre tid, men i gengäld hade det kunnat fungera. Hur hade de tänkt klara passkontrollen i Frankrike?

Å andra hand – mer försiktigt sinnade människor hade säkert avrått både Wallenberg och Schindler – så här har vi en konflikt mellan att handla nu och lösa problemen när de kommer, eller att följa reglerna med risk att ingenting blir av.

Återstår att se vad som egentligen hände i Chad – jag hoppas i alla fall att inte det här debaklet minskar någons engagemang för Darfurs befolkning.
Jag hoppas att barn som tagits från fungerande familjer återförenas med sina släktingar snarast!
Jag hoppas att befolkningen i Chad förstår att det inte är en vanlig föreställning i Europa att det går att köpa afrikanska barn.

Lämna en kommentar