Mer optimism! (Ur What are you optimistic about, red. J Brockman)

dd.jpgGissa vad filosofen Daniel Dennett ser optimistiskt på? Svar: han tror att religionen kommer att förlora sitt grepp över människorna under hans livstid.
Han jämför att vara religiös med att vara rökare: för femtio år sedan var det normalt och litet ”cool” att röka. Det är det inte längre. På samma sätt tror han att det varken kommer att vara särskilt vanligt, och framförallt inte särskilt ”coolt” att vara religiös om 25 år.

Globalt sett, påstår han, växer skaran av icke-religiösa människor i takt med att ungdomar väljer bort den tro som har präglat deras föräldrars och far- och morföräldrars liv. Det här kan i värsta fall leda till upprivande konflikter inom familjer, men Dennett menar att detta är det bästa som kan hända för det mänskliga kollektivet. Han tror dessutom att att religionerna allteftersom kommer att förändras så att även de som fortfarande är religiösa inte kommer att vara så intoleranta mot varandra som många är idag.

Det tycker jag var en överraskande framtidsvision!

3 svar på ”Mer optimism! (Ur What are you optimistic about, red. J Brockman)”

  1. Det är en önsketanke. Optimistisk, ja men fulständigt orealistisk.
    Som med alla dåliga vanor fungerar det inte att göra sig kvitt en sådan utan att ersätta den med något som känns mer meninsfullt, inspirerande och sunt för individen. Vad skulle ge människan den trygghet, förlåtelse och gottgörrelse som religionen nu skänker? Filosofi?

  2. Jag tror att mr Dennett överskattar coolhetsfaktorns betydelse för en människas religiositet!
    Det är givetvis intressant att läsa vad DD har kommit fram till, men jag håller definitivt inte med honom!
    Jag tror att han liksom forskaren Antonio Rangel som ref till i blogginlägget ”Hur vet vi om vinet är gott” huvudsakligen beskriver beteendet/det förväntade beteendet hos dagens tämligen välutbildade västerländska(europeisk/nordam) ”middle” och ev ”upper” medelklass!
    I de grupperna tror jag coolhetsfaktorn eller snarare viljan att vara/uppfattas som rationell, intelligent och modern med de rätta preferenserna för både vin, mat, filosofiska frågor och religion etc – uppskattad av sina medbröder och systrar fungerar så här! Men i andra kulturer och andra samhällsklasser – nix!

Lämna en kommentar