Lyssna på Edvard Moser, sommarvärd och Hippocampusforkare!

Här kan ni höra Edvard Mosers sommarprogram från 5/7 2015 – han är den person i verkligheten som kanske ligger närmast huvudpersonen i ”H”, (undantaget förstås att han lever tillsammans med sin fru May-Britt som han delade 2014 års Nobelpris med, och deras två gemensamma döttrar).

Lämna en kommentar