Korruptionens anatomi – jag ska reflektera över innehållet i ny bok…

9780566091537_largeVälkomna till seminarium den 6 april 2011. Tid: 13.30 – 16.30 med efterföljande vin och snittar
Plats: Aulan i Ersta Sköndal Högskola, Stigbergsgatan 30 på Södermalm i Stockholm.

Den typiske bedragaren är ofta karismatisk, framgångsrik och har stor förmåga att väcka förtroende. Bedrägeriet har blivit möjligt för att det har funnits ett behov av pengar, ett tillfälle till brott och tillräckligt suggestiva bortförklaringar. I en ny bok ” The Anatomy of Fraud and Corruption” förklaras mekanismerna bakom korruption och bedrägeri.
Korruption och bedrägeriet ökar under kristider. Det visar en rapport från Ernst&Young, som publicerades förra året. 1400 beslutsfattare på storföretag i 36 länder intervjuades om bedrägeri. I Västeuropa svarade 21 procent att de drabbats av bedrägerier, en ökning med tio procent på två år. I Latinamerika var svarsprocenten densamma medan den i Afrika var 18 procent. I Sverige uppgav 32 procent att de hade drabbats av oegentligheter. Också den senaste rapporten från Transparency International Sverige, visar på en ökning av bedrägeri och korruption. De kända exemplen är flera. Ett exempel är mutskandalen i Göteborg och Johan af Donner, som bedrog Röda Korset på pengar.
Ofta fokuseras på den enskilde bedragaren, men hur ser en organisation ut, där bedrägeri eller korruption uppstår? Hur ser varningssignalerna ut, den ”slippery slope” som gradvis förändrar normerna på en arbetsplats? Och hur kan de förebyggas? – Korruption och bedrägerier förekommer i alla organisationer och överallt. Ibland tror vi att vi är bättre i Sverige, men det är en tveksam självuppfattning, säger Tomas Brytting, en av bokens författare, docent i företagsekonomi och verksam vid Institutet för organisations- och arbetslivsetik vid Ersta Sköndal Högskola.
När bedrägeriet är ett faktum får det ansikten och namn. Men processen som ledde till att bedrägeriet blev möjligt är ofta okänd. Insikten om att bedrägerier ofta svåra att avslöja och att bedragaren ofta är både karismatisk och manipulativ ledde till viljan att skriva en bok, vars mål är att hjälpa alla dem som bevittnar bedrägerier att se och förstå processerna.
Boken är skriven tillsammans med Richard Minogue och Veronica Morino, som båda
arbetar med att förebygga bedrägerier. Att arbeta förebyggande är mera effektivt än att
upptäcka bedrägerierna i efterhand, konstaterar Veronica Morino.
13.30 Inledning av Ersta Sköndal högskolas rektor Jan-Håkan Hansson
13.35 Boken presenteras av författarna: Tomas Brytting, Richard Minogue och
Veronica Morino
15.05 Reflektioner från Christer van der Kwast, före detta Riksåklagare
15.25 Reflektioner från Åsa Nilsonne, professor i medicinsk psykologi, författare av
kriminalromaner
15.45 Samtal mellan medverkande och publik
Avslutande reflektioner, Erik Blennberger, Institutet för organisations- och
arbetslivsetik, IOA, vid ersta Sköndal högskola.
16:30 Mingel med vin och snittar
Om författarna:
Tomas Brytting, docent i företagsekonomi, forskningsledare vid Institutet för
organisations- och arbetslivsetik, Ersta Sköndal högskola
Richard Minogue är konsult och certifierad internrevisor med många års internationell
erfarenhet från internrevision och bedrägeriutredningar.
Veronica Morino har en mastersexamen i organisationsteori och många års
internationell erfarenhet från bedrägeriutredningar och bedrägeripreventivt arbete.
För mer information kontakta Tomas Brytting 0768 31020
Anmälan senast den 31 mars till Gunhild Wallin gunhild.wallin@esh.se

1 svar på ”Korruptionens anatomi – jag ska reflektera över innehållet i ny bok…”

  1. Gunhild Wallin mailade till mig idag. Hon skickar mig en länk till
    hemsida när hon har en rapport från seminariet färdig.
    Har tagit del av de projekt som finns vid IOA-Institutet för organisations-och arbetslivsetik. Igår träffade jag en student i statsvetenskap som skriver sitt masterarbete om korruption. Vi hade en ljuvlig helt allihop hos
    Amnesty igår.

Lämna en kommentar