12 svar på ”Is religion a force for the good in society?”

 1. Frågorna kan säkert ställas mer nyanserat och jag vill få veta mer, men
  kommer att fördjupa mig i denna Ipsos servey.
  Bakom dessa siffror finns ekonomiska o sociala faktorer, o så religioner, o
  individers upplevelser. Det var oerhört viktigt att få dessa siffror analyserade.

 2. ¨Nyligen genomförda experimentella studier har visat att Gud till och med
  kan fungera som en säker hamn, när individer är omedveten om hot men
  likväl utsatt för sådant… Detta har studerats i form av att man visuellt
  exponerat studiedeltagarna för korta textbudskap så snabbt att de inte
  haft möjlighet att medvetet uppfatta vad som stod där ( s.k. subliminal perception ). I en svensk studie ökade önskan om att vara nära Gud hos
  troende studiedeltagare som exponerades för ett separationsbudskap riktat mot den första och främsta anknytningspersonen i de flesta
  människors liv ( ¨Mamma är borta ¨) jämfört med deltagare som fått en anknytningsneutral exponering ( ¨Folk promenerar¨) ( Birgegaard & Granqvist, 2004 citerad i kap. 11 i Anknytning i praktiken- Tillämpningar av anknytningsteorin, 2008 – Broberg, Mothander, Granqvist o Ivarsson.¨

  Barn o familjer som utsätts för en svår omvärd o kanske av trauman, o
  som samtidigt har en religion som fungerar på ett visst sätt i närmiljön
  tenderar att få subjektiva upplevelser aktiverade under stress.
  Det är viktigt att förstå. Jag skall läsa studien o dess siffror o analysera
  också dessa.
  Bowlby skrev sina underbara böcker när han mognat som barnläkare.
  Det finns en del att hämta ur dom.
  Jag skall läsa mer psykiatri i helgen- senaste utgåvan av Ottosson 2010 och en kursbok i psykiatri av Rutter.
  Längtar efter så efter att det kommer mer i Din blogg, Åsa.

 3. Berättelsen om hur Jesus föds i en flyktingfamilj o berättelsen om
  hans barndom, ungdom o korta vuxna liv är bra. Det finns så mkt vackert.
  En gäng samlas runt om honom o lyssnar på hans ord om kärlek, t om
  när han ibland blir vred, så förstår man honom o har lite lära när man
  läser texterna. Höga Visan är otroligt vacker. Vill gärna som sekulariserad
  ännu medlem i Svenska Kyrkan uppleva Julotton o dess glädje.
  Religionskritiken är självklart för oss alla. Hur faschinerade religiones alla
  symboler o symbolurtolkningar etc än, så måste vi ändå förhålla oss med
  en kritik mot religionen, samtidigt som vi förstår de behov som kyrkan
  möter upp. Vi kan möta dess behov på många vis tillsammans.

 4. Apropå lampor…. De flesta av oss väljer säkert den vackra/snyggare lampan, eller kanske en fulsnygg… Vi vill sannolikt också att den ska vara ändamålsenlig: mysbelysning, punktbelysning, rejäl taklampa, arbetslampa, nattlampa, cykellampa, ficklampa, osv. Men lampor kan ju även anvädas till att bokstavligen blända någon… Vad nu ändamålet med det än är.

 5. Hej Åsa, jag kom av en slump in på din intressanta blogg. Nu är det så att jag undrar om det går att kontakta dig personligen då jag har en hel del frågor om hur du upplever att arbeta som läkare med inriktning på psykiatri och psykologi. Jag står själv och väljer mellan att läsa till psykolog eller läkare. Är oerhört fascinerad av människan och hur hon fungerar och tror att båda utbildningarna vore intressanta. Psykologin ligger nog som ämne dock närmast hjärtat men kan inte riktigt släppa tanken på läkarlinjen. vad ser du för fördelar/nackdelar med att vara just läkare med inriktning på psykiatri/psykologi kontra psykolog. Otroligt tacksam för svar och reflektioner eller om du har tips på läsning. Du får gärna maila mig på min mailadress om du har tid!

  Med vänliga hälsningar

  Vilsen blivande student

 6. Jag har sett BBC arrangera fler debatter som tar upp detta och där man å en sidan har kyrkans representanter och nu senast Tony Blair på ”religion är en god kraft”-sidan och vetenskapsmän som Richard Dawkins och Christopher Hittchins på den andra. I alla fall jag sett har de som lyssnat i stor utsträckning ändrat sin åsikt under debattens gång och Religion som en negativ kraft i världen vinner alltid överlägset…..De religiösa förespråkarna kan helt enkelt inte försvara sin ståndpunkt. Att som Blair använda fredssamtalen på Irland som exempel på hur religion kan förena är ju ett skämt….Varför behövs fredssamtalen över huvudtaget??

 7. Jag kan tycka att man först kan ställa sig frågorna: 1) Vad är religion? 2) Vilken religon finns i länder där demokrati finns?

  Liksom Gud inkarnerade sig själv till mänskligheten genom Jesus, måste Jesus inbjudas i hjärtat hos den person som själv vill om man vill få full förståelse i intellekt och känsla.
  Då först, upplever man att religion inte är viktigt, inte kyrkopolitiska organisationer heller. Det är kärlek man upplever, den respekt och intigritet som han visar mig, den måste jag visa för andra!
  Men man måste vara den som öppnar dörren själv för att på djup, bredd och höjd förstå helheten, och den ska inte gynna ett statsskick. mig själv eller någon egoistisk organisation! Kärlek gynnar den andre.

Lämna en kommentar