En artist som finns men inte ändå finns…

Vad är Schrödingers katt jämfört med Miku-chan? Här ser ni henne in concert. Hon är helt syntetisk – rösten och resten är skapade digitalt. Vad säger facket? Ska hon ha övertidsersätting? Pensionstillägg?
Men vilken dröm för en arrangör: ingen loge, inga scenkläder, inga förseningar, inget strul…
Fast kanske saknas det ändå något litet je ne sais quoi…

5 svar på ”En artist som finns men inte ändå finns…”

  1. Jag inspiras av Miku-chan- el snarare av Dig Åsa- till en stunds fördjupad studie i funktionsinriktad musikterapi som ett sätt att i skapande
    och fantasifullt arbete och i ömsesidigt och varsamt sampel hjälpa flyktingbarn med traumatisk stress. Mindfullness o terapin vävs in.

  2. *$*Hi, exactly where did you get this info can you psalee support this with some proof or you might say some very good reference as I and others will actually enjoy. This details is actually great and I will say will usually be helpful if we attempt it possibility free. So if you can back it up. That may really support us all. And this may well bring some good repute for you.

  3. *$*Hi, exactly where did you get this info can you plsaee support this with some proof or you might say some very good reference as I and others will actually enjoy. This details is actually great and I will say will usually be helpful if we attempt it possibility free. So if you can back it up. That may really support us all. And this may well bring some good repute for you.

Lämna en kommentar