”2008-04-22” Öppen föreläsning vid Örebro Universitet ”Tillsammans”.

Välkomna till Aulan kl 18.30! Kvällen kommer att handla om våra relationer – om hur vi kan skapa dem, förbättra dem, eller avsluta dem ur ett mindfulness/acceptans perspektiv.

5 svar på ””2008-04-22” Öppen föreläsning vid Örebro Universitet ”Tillsammans”.”

 1. Tack för en väldigt levande föreläsning Åsa!
  Jag slås av hur nära de saker du talar om ligger Fonagy och kollegors mentaliseringsbegrepp. Det borde inte vara någon större match att integrera DBT och MBT med varandra. Förstår man bara de tankar och känslor som ligger bakom de olika modellerna bör det går bra:-).

 2. Tack för att du kom, och kul att du gillade föreläsningen! Jag håller dock inte riktigt med dig om likheten mellan mentaliseringsbegreppet och mindfulness. För mig är en av de avgörande skillnaderna mellan KBT o liknande å ena sidan, och den psykodynamiska approachen å andra sidan, att vi som arbetar mer kognitivt anser att patienten (ibland med litet hjälp som t.ex. mindfulnessträning) oftast kan ha, och ge, en korrekt bild av sina inre processer. Vi tror inte att patienten ”egentligen” är arg om hon visar sorg, eller tvärsom. Vi tror aldrig att vi vet bättre än patienten vad hon tänker, känner eller vill. Vi är ödmjuka inför komplexiteten av känslor, inför sammansatta motivationstillstånd, men då hjälper vi patienten att sortera…
  Hade det varit detsamma hade ju Fongagy f.ö. bara kunnat göra som många gjort inom den kognitiva sfären: lagt till mindfulness.
  Så nej, jag kan inte se att vi vare sig kan, eller skulle ha någon nytta av, att integrera. För mig skulle det vara som att operera en meniskskada både artroskopiskt och på det gamla sättet med ett stort snitt tvärsöver knäet… De två modellerna av det mänskliga psyket, och hur det fungerar, är ju helt olika. Därför blir föreställningarna om vad patienterna behöver också olika.

 3. Hej igen Åsa,

  får jag citera ditt svar till en diskussion på psykologstudent.se om skillnader och likheter mellan DBT, MBT och Schematerapi?

  Tack för ditt svar förresten!

  Mvh
  /Rickard – psykologstudent i Örebro, med integrativ inriktning på terapidelarna

Lämna en kommentar