2006-12-04 ”Träff med medicinjournalister på Socialstyrelsen.”

Den rubriken behöver knappast utvecklas… Leif-Rune Strandell organiserar, rubriken är sexualitet och genus i djurens värld… (Nej, naturen är varken heterosexuell eller patriarkalisk…)

Lämna en kommentar