1 svar på ”Vi har blivit försenade…”

  1. Je4mff6r dig inte med din syster ff6r ni e4r bra pe5 olika saker.Men du ville veta varff6r heenns blogg lockar folk? Sve5rt att svara pe5 ff6rste5s, men en bidragande orsak e4r heenns kunskaper som e4r ve4ldigt ve4l underbyggda, heenns se4tt att skriva pe5 (hon skriver bra svenska, inget talspre5k, knappt ens felstavade ord och se5dant e4r viktigare e4n man kan tro) och hon kan e4ven locka e4ldre le4sare. Ganska unikt, med tanke pe5 heenns e5lder. Kan mf6ta en e4ldre le4sarskara med sin text.Fast fortse4tt du, men gf6r din grej. Snegla inte pe5 syrran. Lyft fram DINA ff6rme5gor. Du e4r ju tex be4ttre i dressyr. Videofilma me5nga tre4ningar (ha inte musik i bakgrunden), fortse4tt bere4tta hur du Gd6R vissa saker (te4nker pe5 hur du gf6r de5 du tar hand om din/era he4star), vilka rutiner ni har med he4starna och e4ven vad du har ff6r kle4der pe5 dig vid kyla osv. Du skriver redan nu om se5dant och det e4r intressant. Glf6m inte att Du e4r e4nde5 ganska ny pe5 blogghimlen, se5 ha te5lamod. Se5, ingen fight med syrran. Utan gf6r bara din grej. Det duger mer e4n ve4l!

Lämna en kommentar