När barn inte har ett fungerande hem …

Vart ska barn ta vägen om/när deras föräldrar inte kan ta hand om dem? Vem ska engagera sig i hur detta fungerar? När jag läser Tinni Ernsjöö Rappes bok “Hem” får jag intrycket att det finns stort utrymme för förbättring. Frågan är hur vi som enskilda ska kunna hjälpa till – antagligen genom att öppna våra hem för ett barn. Varför vi inte gör det tror jag kan påverkas av barnfamiljers tidsbrist – när vi inte upplever att vi hinner med våra egna barn har vi kanske inte så stora incitament att ta till oss ytterligare ett barn i familjen.

Ni kan höra henne i “En bok en författare” här.

Lämna en kommentar