Medicinsk kommentar i Läkartidningen 41/2011

”Varför är du så tyngd av sorg, min själ, och full av oro?” Jag har skrivit en medicinsk kommentar som ni kan läsa här.

Lämna en kommentar