Kan barn få för mycket beröm?

I en ny studie har Eddie Brummelmana och medarbetare undersökt ifall föräldrars sätt att ge beröm/feedback/uppmuntran kan leda till narcissistism hos barnet. Narcissism definieras här som en upplevelse av att vara överlägsen andra, en övertygelse att man har tätt till positiv särbehandling, och fantasier om personlig framgång.

Artikeln heter “Origins of narcissism in children” och har just kommit ut i PNAS. Enligt den psykodynamiska teoribildningen skulle narcissism ha sina rötter i emotionell kyla hos föräldrarna, medan “social learning theory” föreslår att narcissismen uppstår när föräldrar ständigt berättar för barnet att hen är speciell, mer begåvad eller vackrare än alla andra och liknande, vilket författarna kallar för övervärdering (overvaluation).

Studien omfattar 565 holländska barn 7-11 år som undersöktes med sexmånadersintervall.

Resultaten stöder social learning modellen. Vidare fann man att god självkänsla hos barnet var kopplat till värme och acceptans hos föräldrarna.

Älskar när forskningen reder ut begreppen!

Lämna en kommentar