Att förbereda en oppostion…

Så här ser Josefine Liljas avhandling ut – en något mångtydig bild 🙂 i mitt alldeles egna ex. är varannan sida blank så att jag ska kunna anteckna funderingar, invändningar och hurrarop allteftersom jag läser.

Att få opponera på den här avhandlingen är ett privilegium. Det är lite roligt att tänka på att Josefine – som jag aldrig har träffat – och jag sitter och läser samma texter, och ställer oss samma frågor: är detta något som bör diskuteras? Är detta helt lysande? Hade detta kunnat göras på något annat sätt, och vad hade i så fall kunnat hända då?

Det är inte opponenten som godkänner eller underkänner, den rollen har betygsnämnden. Opponenten ska lyfte fram avhandlingens styrkor och svagheter så att betygsnämnden får ett underlag för sitt beslut.

Lämna en kommentar