Apropos att korrelation inte är kausalitet…

Eller annorlunda uttryckt att två företeelser kan samvariera utan att den ena har orsakat den andra.
I det här fallet handlar det om självmord genom hängning, strypning och kvävning i USA, och landets utgifter för vetenskap, rymdforskning och teknologi …
corr

Här hittar ni en ny graf varje dag…

2 svar på ”Apropos att korrelation inte är kausalitet…”

 1. Det stämmer mycket bra.

  För att tydliggöra: Om egenskapen A korrelerar med den, från A skilda, egenskapen B, så kan följande gälla om A korrelerar med B i en population P: (i) A är en kausal faktor till (orsakar) B i P, (ii) B orsakar A i P, (iii) det finns en tredje egenskap C i P som orsakar A och B, men A orsakar inte B och B orsakar inte A, och, slutligen, (iv) det finns ingen kausal relation mellan A och B, det är istället en slumpmässig korrelation mellan de två egenskaperna A och B.

  Jag undrar om listan (i) till (iv) är uttömmande.

  Intressant länk för övrigt.

  Skål,
  ~M

Lämna en kommentar