2006-11-07 ”Den (o)jämställda vården” Riksstämman i Göteborg

Välkomna till seminarium! Fredagen den 7 november kl. 8.30-10.00 leder Birgitta Evengård ett seminarium om ”Den (o)jämställda vården” på Riksstämman i Göteborg. Jag deltar med mitt bidrag: ”Genus i djurriket”.

Lämna en kommentar