2006-12-01 ”Riksstämman: Den (o)jämställda vården ”

Riksstämman i Göteborg! Birgitta Evengård (även hon nybliven professor) modererar ett symposium kl 08.30-10 där jag ska tala om Genus i Djurriket. Andra punker är: Jämställd vård, av Birgitta själv. Femoralisbråck hos kvinnor och män, av Anders Kald; Tvättsäcksprojektet – psoriasisbehandling av kvinnor och män, av Filippa Nyberg; Ambulanstransport av kvinnor och män, av Ingela Wennman. Det kommer att bli lysande, så kom!!!

Lämna en kommentar