Dialektisk beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstörning

Författare: Åsa Nilsonne
Kategori: Faktaböcker
ISBN: 9789127083790
Utgiven: 2002

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en behandlingsform som utvecklades av Marsha Linehan i USA under 1990-talet. Behandlingsmetoden har tagit inspiration från inlärningsteori, kognitiv teori, dialektisk filosofi och zenbuddhistiska tankesätt. Den idé som genomsyrar arbetssättet är dialektiken mellan acceptans och förändringsarbete.

Köp boken på AdLibris.