OBS!! Bloggproblem!!! Klicka på ”Aktuellt” för att komma rätt! Åsa (Recensioner av ”Dialektiskt beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstörning”

Omslag - Dialektiskt beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstörningSammanfattningsvis bidrar denna välskrivna bok till ett radikalt nytänkande om både psykoterapi och de patienter som inom vården närmast setts som hopplösa fall. Den är självklar som kurslitteratur på psykologi-, psykoterapi ock psykiatriområdet, men boken är också en guldgruva för verksamma och blivande socialarbetare.”

Eva Hedenstedt, Psykologtidningen 1/03

Boken Dialektisk beteendeterapi beskriver både den teoretiska bakgrunden till metoden och den praktiska tillämpningen. Den är skriven med stor klinisk insikt och med respekt för både patienternas och behandlarnas svårigheter. Metoden har många tillämpningsområden och kommer säkert att utvecklas och bli ett användbart tillskott inom det psykiatriska behandlingsutbudet. Särskilt tilltalande är redogörelsen för hur man uppfattar relationen mellan terapeut och patient, samt vikten av att uppmärksamma patientens behov av bekräftelse.

Många av borderlinepatienternas historia kantas av kränkningar, övergrepp och brist på värme och omsorg. Boken kan läsas av alla som är intresserade av personlighetsstörningar och är självklar som lärobok för psykologer, psykiater och andra behandlare. Dialektisk beteendeterapi är hittills den bästa, konkreta handledningen jag läst om behandlingen av personlighetsstörningar av borderlinetyp.”

Lars H Borgström, www.psofi.com

Kåver och Nilsonne har skrivit en heltäckande bok om DBT – bakomliggande teorier, de strategier och tekniker som används, en i detalj återgiven DBT- session, anknytning till pågående forskningsprojekt och även en patientbeskrivning av hur behandlingsformen upplevts. Klargörande exempel, patientfall och litteraturreferenser gör bilden komplett – boken kan användas både som utgångpunkt för studier och som återkommande inspiration och korrektiv för – ibland trötta – terapeuter.

Det unika med DBT som behandlingsmetod sägs inte explicit ut men är egentligen det som utgjort fröet till denna terapiform: den respekt som vårdgivaren känner för vårdtagaren, en respekt som leder till att patienten här räknas med som ett subjekt, som medansvarig för sitt gradvisa erövrande av ett mer funktionellt liv.”

Susanne Ringskog, Uppsala Nya Tidning

Lämna en kommentar