Radiointervju

Första intevjun i Etiopisk radio! FM 97.1, Chewata programme. Exempel på frågor: hur tycker du att Etiopien har förändrats sedan sextiotalet? Hur lyckas du kombinera ditt skrivande och ditt ordinarie arbete? Varför väljer du att förlägga dina böcker till Etiopien?

radiointervju
Samrawit som intervjuar mig gör debut – detta är hennes första egna intervju! Det gick utmärkt!

Har blivit klar (igen) med kapitel ett i Annas och min kommande bok om empati och bekräftelse – det är en litet seg fas i en boks liv när den i stora drag är klar, men något nytt kapitel ska läggas till, ngt gammalt ska struktureras upp…

Lämna en kommentar