Och nu ska jag skriva en optimistisk krönika till PS!

amygdala.jpgDags för en krönika igen, ett väldigt roligt uppdrag eftersom man för det mesta får välja ämne själv. Den här gången, påverkad av all optimism jag har utsatt mig för den senaste tiden, kommer jag att skriva om varför jag ser optimistiskt på våra relationer i framtiden.

Bilden visar en optimistisk hjärna in action. Det är forskare från New York University som har låtit försökpersoner föreställa sig olika positiva händelser i framtiden. De fann att de som var mer optimistiskt lagda hade en högre aktivitet i amygdala och en del angränsande områden än mer pessimistiska personer.

Det skulle kunna tolkas som att en optimistisk person helt enkelt är bättre på att föreställa sig att framtiden ska innehålla framgångar och lyckade försök att lösa eventuella problem…

Så nu ska jag se till att ha hög aktivitet i de små rödmarkerade delarna av min hjärna när jag skriver!

“Neural mechanisms mediating optimism bias.” Sharot T, Riccardi AM, Raio CM, Phelps EA. Dept. of Psychology, New York University, NewYork, USA.
Nature 2007 Nov 1;450(7166):102-5.

1 svar på ”Och nu ska jag skriva en optimistisk krönika till PS!”

  1. It is well known that we Portuguese once sailed the seven seas sehrcaing for new lands, wealth and adventures.We were brave in those days and gave the world new worlds!Luckily I don’t have to sail the big oceans on a small ship to sea the wonders of our world No Sir, I just need to check with Mr. Tom, the finest host there is, for a trip around the world with SKY WATCH TOURS and with a click here, a click there I am quickly in the USA, England, Brazil, Italy, China, Australia, Finland well, everywhere.And on each stop I come to see a little marvel of our world under a great sky!Hope you can come and see my piece of the sky at I hope that troll behaved well …

Lämna en kommentar