Filosofiska Rummet

Idag deltar jag i Filosofiska Rummet P1, tillsammans med Peter Gärdenfors och Dick Harrison. Temat är tid – varför upplever vi att vi har så ont om tid? Vad kan mindfulnesstraditionen bidra med? Hade människor mer tid för hundra år sedan?
Välkomna att lyssna på söndag!

1 svar på ”Filosofiska Rummet”

  1. Intressant samtal med syatkpisma me4nniskor, om Higgspartikeln och vad den e4r och hur den uppte4cktes och vad detta betyder, men e4ven om vad vetenskaplig kunskap e4r ff6r ne5got egentligen. T.ex. Anders he4r kanske borde lyssna lite extra noga. Kanske lite ff6rve5nande, imho, att varken Danielsson eller Gustafsson e4r det minsta platonister, inte ens om matematik. Men e5 andra sidan gillar jag hur de mot slutet trycker pe5 att det vetenskapen faktiskt studerar e4r en BILD av omve4rlden, filtrerad genom ve5ra me4nskliga sinnen och hje4rnor. ()Trots att vi ff6rste5s stre4var efter att vara se5 objektiva som mf6jligt, har vi ju alla samma sorts begre4nsningar som art och de4rff6r e4r ve5ra modeller ockse5 s.a.s. subjektivt me4nskliga. [Inve4nd hellre mot Danielssons och Gustafssons formuleringar e4n mina, e4ven om det senare sje4lvklart ockse5 ge5r bra.]Roligast: samtalsledarens ff6rsf6k att uttala “large hadronic collider”, med stark betoning pe5 de ff6rsta stavelserna i orden och med svenskklingande vokaler.

Lämna en kommentar